zadanie domowe na 4/22/2023

Termin wykonania: 22 kwietnia, 2023

uczniowie przygotują się do pięknego czytania czytanki ze str.163-164 i wykonają ćwiczenia z ćwiczeniówki ze str.116-117