zadanie domowe na 4/22/2023

Termin wykonania: 22 kwietnia, 2023

Proszę uczniów o wykonanie ćw. ze str.52-53 oraz ze str.55