Zadanie domowe na 4/13/2024

Język Polski: Uczniowie utrwalają wiadomości z lekcji o liczebnikach głównych i porządkowych oraz wykonują zadanie domowe ze str. 193