Zadanie domowe na 4/1/2023

Termin wykonania:

Proszę uczniów o wykonanie ćwiczenia ze str.45 , przeczytanie tekstu ze str.46-49 i wykonanie ćwiczeń dotyczących tematu.