Zadanie domowe na 30 września

  1. Podręcznik: str. 17 (ćw. I i 1- Mówimy i piszemy), str. 18 (ćw. 2, 3 i 4). 2. Bardzo proszę o uzupełnienie zadania z ostatniego tygodnia- tylko troje uczniów miało odrobione zadanie!!!!!!! 3. Zagadnienie do matury ustnej/ czerwony folder: Opowiedz znaną ci przypowieść Jezusa- dokończyć.