Zadanie domowe na 30 września 2023 roku

Język polski

  • pisemnie – ćwiczenie 9 – strona 32; ćwiczenie 2- strona 34;
  • Przygotuj wypowiedź ustną (7-8 zdań) ropoczynającą się od zdania: Stefan Starzyński to wielki Polak. Wykorzystaj wiadomości z ostatniej lekcji (czytanka, informacje z Warto wiedzieć, ćwiczenia).

Historia

  • Zapamiętaj datę wybuchu II wojny światowej (1 września 1939).
  • Przypomnij sobie zasady odczytywania dat w języku polskim.