Zadanie domowe na 3 lutego 2024 roku

Język polski

  • Ćwiczenie 6 – strona 14
  • Zapoznaj się ze słownictwem związanym z emigracją strona 132-133 i wykonaj ćwiczenie 2 – strona 133
  • Uczniowie nieobecni na lekcji 27 stycznia powinni przeczytać tekst Zaczęło się w Pannie Marii i wykonać ćwiczenie 8 – strona 132.

Geografia

Ćwiczenie 1 – strona 87