Zadanie domowe na 3 grudnia 2022

Termin wykonania:

Język polski – ćwiczenie 4, strona 85 – ćwiczenie 7, strona 86

Historia Na podstawie filmu obejrzanego w klasie 12 listopada napisz w zeszycie informację (6 zdań rozwiniętych) o Józefie Piłsudskim. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ZqwsjEg20RY