Zadanie domowe na 3/9/2024

Uczniowie doskonalą czytanie na ocenę ze str.153-157. Bardzo dziękuję uczniom, którzy przynieśli swoje prace- drzewo genealogiczne. Prace te zasługują na wyróżnienie.