Zadanie domowe na 3/23/2024

Język Polski: ćw.10,11/168, Historia: ćw.2/97,ćw.4/98