zadanie domowe na 3/18/2023

Termin wykonania:

Proszę uczniów o przeczytanie tekstu ze str.46-47 i wykonanie ćwiczenia ze str.47