Zadanie domowe na 3/11/2023

Termin wykonania:

Proszę uczniów o przeczytanie czytanki ze str. 139-140 i wykonanie ćwiczenia 1 ze str.140 oraz ćw. 6/95 (gramatyka)