Zadanie domowe na 29 października 2022

Termin wykonania: 29 października, 2022

Język polski 1. ćw. 6, str. 36. Poprawione podziękowanie należy napisać na oddzielnej kartce i uwzględnić wszystkie zasady związane z układem graficznym (odstępy, miejsce nagłówka i podpisu). 2. Przygotuj płynne i bezbłędne czytanie tekstu Dziennik Kingi. W trakcie czytania wykonaj ćwiczenie 1-2, str. 31. 3. Ćw. 3 – str. 31.

Historia

  1. Ćwiczenie 5, str. 18. Uwaga! W sobotę 29 października będzie (wyjątkowo) lekcja historii.