Zadanie domowe na 29 kwietnia

Termin wykonania:

Język polski

Napisz na kartce 6-7 zdań zawierających twoje wrażenia z wycieczki do Muzeum Polskiego w Chicago, na przykład: co oglądaliśmy, ciekawe eksponaty (opis), informacje, które pamiętasz….

Histora

Dokończ uzupełnianie Karty pracy dotyczącej I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Karty były rozdane i pracowaliśmy na odpowiedziami na lekcji historii 1 kwietnia. Jeśli jej nie posiadasz, poproś o kopię, wysyłając e-mail.