Zadanie domowe na 28 stycznia

Termin wykonania:

Język polski Zapoznaj się dokładnie z informacjami dotyczącymi zasad pisania listów – wiadomości w podręczniku str. 189-190. Szczególną uwagę zwróć na budowę listu, różnicę między listem prywatnym i oficjalnym oraz na wstęp i zakończenie listu.

Historia Przygotuj się do krótkiego testu o powstaniu listopadowym i Wielkiej Emigracji. Należy pamiętać: datę wybuchu powstania, z kim i o co walczyli powstańcy, 4 bitwy, nazwiska 4 bohaterów powstania, gdzie i dlaczego emigrowali powstańcy, co oznacza nazwa Wielka Emigracja, 3 nazwiska wybitnych Polaków tworzących na emigracji. Do powtórki wykorzystaj materiał z podręcznika, Kartę pracy (ćwiczenia związane z powstaniem listopadowym) oraz notatkę w zeszycie.