Zadanie domowe na 28 października

Język polski

  • ćwiczenie 1, 2 – strona 201,
  • ćwiczenie 5 – strona 205,
  • W dalszym ciągu powtarzamy i utrwalamy słowa polskiego hymnu (3 zwrotki i refren).

Historia

Na podstawie mapy na stronie 33 napisz

  • a) ile ludności żyło pod okupacją niemiecką, a ile pod okupacją sowiecką,
  • b) gdzie znajdowały się większe getta żydowskie,
  • kiedy Sowieci przeprowadzili akcję wywożenia Polaków w głąb Rosji.
  • ilu Polaków zostało wywiezionych łącznie. Odpowiedzi w postaci pełnych zdań powinny być zapisane w podręczniku na stronie 45.