Zadanie domowe na 27 stycznia

Termin wykonania:

Ćwiczenia: G-5 i G-6 ze strony 147
Przygotuj się z testu wiedzy o Generale Władysławie Andersie