Zadanie domowe na 27 stycznia 2024 roku

Język polski

  • ćwiczenie 5 – strona 13
  • Przeczytaj opowiadanie Zaczęło się w Pannie Marii strona 130-131. Zaznacz fragmenty dotyczące Panny Marii oraz Jameston. Wypisz na oddzielnej kartce po 4 informacje dotyczace tych miejsc np. co to jest i gdzie się znajduje, w jaki sposób dotarli tam Polacy itp
  • przynieś na lekcję klej i pisak do podkreślania informacji
  • Uczniowie nieobecni 20 stycznia powinni wykonać w podręczniku ćwiczenie 1, 2, 3 – strona 46-47 oraz zapoznać się z informacjami na temat imiesłowu przymiotnikowego. W klasie były zrobione ćwiczenia 1-4.

Historia

  • Ćwiczenie 5, strona 59.
  • Powtórz i zapamiętaj nazwy państw, gdzie podczas II wojny światowej walczyli polscy żołnierze (na podstawie mapki na stronie 57 i zapisanych na marginesie notatek).