Zadanie domowe na 25 marca

Termin wykonania:

Język polski

Przeczytaj uważnie 3 razy wywiad z Marcinem Gortatem str.184-185. Zapamiętaj jak najwięcej informacji dotyczących bohatera wywiadu (gdzie grał, czym się obecnie zajmuje, co, jego zdaniem, jest ważne, aby osiągnąć sukces…). Znajomość tekstu zostanie sprawdzona na początku lekcji w formie sprawdzianu na oceny.

Geografia

Wykonaj pisemnie ćwiczenie 2,3 – strona 44 oraz ćwiczenie 4 – strona 45.