Zadanie domowe na 25 lutego

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: str. 121, ćw. I, II; str. 122, ćw. 1,2 Proszę pamiętać, aby przynieść notatkę o Koperniku (zadanie z ostatniej soboty)