zadanie domowe na 24 lutego

Termin wykonania: 24 lutego, 2024

Ćwiczenie 1 b,c str. 125 – proszę o zrobienie pisemnie w zeszycie

Ćwiczenie 4 str. 126

Uzupełnij kartkę (uczniowie dostali na ostatnich zajęciach) dotyczącą wiadomości o Gdańsku.
Jeśli będą duże problemy, to uzupełnimy razem w klasie.