Zadanie domowe na 23 marca

Termin wykonania: 23 marca, 2024

Ćwiczenia II i III str. 174

Ćwiczenie II str.178 i ćwiczenie 2 str 179