Zadanie domowe na 23 marca 2024 r.

Język polski

Ćwiczenie 1 – strona 65, ćwiczenie 3, 4 – strona 66

Historia

Ćwiczenie 1, 2 – strona 114, ćwiczenie 6 – strona 116