Zadanie domowe na 21 października

Język polski

  • Ćwiczenie 5 – strona 8.
  • Napisz w zeszycie notatkę na temat okoliczności powstania polskiego hymnu. W notatce uwzględnij informacje kto, kiedy, gdzie, w jakich warunkach napisał i komu przeczytał tekst pieśni oraz jak słuchający pieśń przyjęli. (40 słów)
  • Powtórz słowa hymnu Polski ( 3 zwrotki i referen).

Geografia

  • Dokończ ćwiczenie na stronie 81.
  •  Wybierz 4 obiekty UNESCO omówione na stronach 10-14. Przeczytaj zawarte informacje. Zapamiętaj nazwę obiektu i przygotuj się do wyjaśnienia, co to jest (miasto, kopalnia, puszcza itp), pokazania na mapie i opowiedzenia, co tam można ciekawego zobaczyć. Jest to zdanie ustne.