Zadanie domowe na 24 lutego 2024 r.

Język polski – Ćwiczenie 6 – strona 25. – Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym utworów przeznaczonych na scenę – str. 89. Zapamiętaj definicję podanych słów.

Uczniowie nieobecni w sobotę 17 lutego powinni zapoznać się z wiadomościami w rozdziale Imiesłowy przysłówkowe – str- 22-23 oraz wykonać ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 7 – strona 23-26.

Historia

  • Ćwiczenie 1- strona 104.
  • Powtórz informacje omawiane na lekcji 7 lutego (Karta pracy: Życie w Polsce Ludowej – lata odwilży i propagandy sukcesu. Zapamiętaj datę wyboru Karola Wojtyły na papieża – 1978. Sprawdź, czy potrafisz wyjaśnić: Polska Ludowa, lata odwilży, lata propagandy sukcesu, milenium, Jan Paweł II, Władysław Gomułka, Edward Gierek, fiat 126p.