Zadanie domowe na 20 stycznia 2024 roku

Język polski

  • ćwiczenie 3, strona 39
  • ćwiczenie 11, strona 45
  • Uczniowie nieobecni 13 stycznia powinni przeczytać tekst Braterstwo skrzydeł (strona 40-41), informacje o dywizjonie 303 – rozdział Warto wiedzieć (strona 48) oraz wykonać pisemnie ćwiczenia 1, 2 – strona 41-42

Geografia

Przypomnij sobie wiadomości o polskich pobrzeżach i pojezierzach: krainy geograficzne, które je tworzą, najważniejsze jeziora i miasta, 2 obiekty UNESCO. Naucz się pokazywać to na mapie.