Zadanie domowe na 2 marca

Termin wykonania: 2 marca, 2024

Ćwiczenia G-4,G-5 str. 77 i ćw. G-4 str. 128

Proszę odpowiedzieć na pytania związane z tekstem „Historia obrazu – Damy z gronostajem”. Kartkę z pytaniami uczniowie dostali na ostatnich zajęciach.