Zadanie domowe na 2 marca 2024

Język polski Ćwiczenie 8 – strona 93-94; ćwiczenie 2 – strona 95.

Geografia

Ćwiczenie 3, 4 – strona 49.