Zadanie domowe na 2/25/2023

Termin wykonania:

Religia : Proszę uczniów o przeczytanie tekstu ze str.40-41 i wykonanie ćw. ze str.41