Zadanie domowe na 2/24/2024

Uczniowie utrwalają wiadomości z lekcji o historii nazwisk i wykonują ćwiczenia ze str. 144. Wykonać drzewo genealogiczne swojej rodziny na 3/2/2024