Zadanie domowe na 2/18/2023

Termin wykonania:

Nauczyć się pięknie czytać tekst ze strony 119 i 123, wykonać ćwiczenia ze strony 82-85