Zadanie domowe na 2/18/2023 Religia

Termin wykonania:

Przeczytać tekst ze str.38-39 i wykonać ćwiczenia ze str. 39