Zadanie domowe na 2/11/2023 Religia

Termin wykonania:

Ćwiczenia ze str.37