Zadanie domowe na 19 listopada

Termin wykonania: 19 listopada, 2022

Język polski

  • Ćwiczenie III, strona 58
  • Ćwiczenie 4, strona 60

Georafia – Ćwiczenie1, strona17, – Ćwiczenie 2, str, 18 – Proszę powtórzyć wiadomości z ostatnich trzech lekcji: sąsiedzi Polski, podział administracyjny Polski (ile jest województw, podać nazwy 5 województw), ludność Polski (liczba ludności, gęstość zaludnienia – wyjaśnić to pojęcie, średnia gęstość zaludnienia, które części Polski są najbardziej, a które najmniej zaludnione). Wiadomości te zostaną sprawdzone w formie kartkówki.