Zadanie domowe na 18 marca

Termin wykonania: 18 marca, 2023

Język polski

  1. Ćwiczenie 2 – str. 107 oraz ćwiczenie 1, 2 – str. 111.
  2. Przygotuj kilkuzdaniową (6-7 zdań) ustną wypowiedź o Janie Kochanowskim (kim był, gdzie mieszkał, jak wyglądał…). W swojej wypowiedzi wykorzystaj wiadomości z rozdziału Warto wiedzieć (str. 112) oraz z czytanki Lipy kwitną.

Historia

Przypomnij sobie, jakich wydarzeń historycznych dotyczą daty: 1772, 1791, 1793, 1795, 1797, 1830, 1863.