Zadanie domowe na 18 marca

Termin wykonania:

Podręcznik do literatury: przeczytać felieton pt. ,,Najnowszy wynalazek Edisona” na str. 148- 149; str. 150-151, ćw. I, II, III