Zadanie domowe na 18 lutego

Termin wykonania: 18 lutego, 2023

Język polski

Strona 42 – ćwiczenie 2 (należy dokończyć) i ćwiczenie 3ab. Przeczytaj informacje o szkolnictwie w Polsce z działu Warto wiedzieć – str. 43. Zapamiętaj cztery wybrane informacje.

Historia

Wyjątkowo 18 lutego będzie lekcja historii. Proszę wykonać ćwiczenie 4 i 5 – strona 56 oraz powtórzyć wiadomości o powstaniu styczniowym ( Karta pracy)