Zadanie domowe na 18 listopada

  1. Podręcznik do literatury: str. 71; ćw. 4, 5, 6
  2. Proszę przygotować (wyszukać w internecie) wiadomości/ kalendarium życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- do zeszytu