Zadanie domowe na 18 listopada 2023 roku

Język polski

Strona 190 – ćwiczenie 1 (sprawozdanie jest na stronie 189); strona 191 – ćwiczenie 3.