Zadanie domowe na 17 grudnia

Termin wykonania:
  • Język polski:
  • Ćwiczenie 4 – strona 63-64, ćwiczenie 8ab – strona 66
  • Proszę przynieść kartki świąteczne, które robiliśmy na ostatnich zajęciach oraz napisane na brudno w klasie życzenia świąteczne