Zadanie domowe na 16 marca

Termin wykonania: 16 marca, 2024

Ćwiczenia II, III str. 168

Ćw 2 – mówimy i piszemy str 169