Zadanie domowe na 16 marca 2024 r.

Język polski

Pisemnie do wyboru: ćwiczenie 5 lub 6 – str. 108. Zredagowany opis, zarówno ilustracji jak i telefonu, powinien zawierać około 60 słów oraz tytuł i należy go zapisać w podręczniku.

Na początku lekcji j. polskiego 16 marca będzie zaległy sprawdzian wiadomości z historii. Obowiązuje znajomość dat i nazwisk występujących w ćw. 2, 3 – Karta pracy: Robotnicze protesty. Powstanie “Solidarności”.

Geografia Dokończ ćwiczenie 1- strona 90. W każdej rubryce tabeli należy napisać 2 zdania według schematu: Na Wyżynie Śląskiej można podziwiać… Można tam też zobaczyć… W każdym zdaniu należy wymienić 3 atrakcje turystyczne danej krainy.

Uczniowie nieobecni na zajęciach 9 marca powinni zapoznać się z rozdziałem Opis – strona 104 i wykonać ćwiczenia 2, 4, 3 strona 105-107

Dokończ