Zadanie domowe na 15 października

Termin wykonania:

Język polski

1. Wykonaj pisemnie ćw. 2- str. 45, ćw. 6 str. – 46 (ćw. 6 na oddzielnej kartce)

2. Przeczytaj rozdział Warto wiedzieć str. 141. Zapamiętaj 4 informacje o Krasickim, np. Ignacy Krasicki uczestniczył w obiadach czwartkowych.

3. Zadanie z geografii zostało umieszczone we wpisie tydzień temu.

Historia – zadanie na 22 października

1. Przygotuj się do testu powtórkowego z klasy VI: daty, wydarzenia, ludzie. (Pomoże ci w tym tabela nr 1 z pakietu powtórkowego wpiętego do podręcznika).

2. Przeczytaj 2 razy opracowaną w klasie Kartę pracy do filmu Legiony Polskie we Włoszech.