Zadanie domowe na 15 października

Termin wykonania: 15 października, 2022

Język polski

  1. Wykonaj pisemnie ćw. 2 – str. 45, ćw. 6 str. – 46 (ćwiczenie 6 na oddzielnej kartce).
  2. Przeczytaj rozdział Warto wiedzieć str. 141. Zapamiętaj 4 informacje o Krasickim, np. Ignacy Krasicki uczestniczył w obiadach czwartkowych.
  3. Zadanie z geografii zostało umieszczone we wpisie tydzień temu.

Historia – zadanie na 22 października

1. Przygotuj się do testu powtórkowego z klasy VI: daty, wydarzenia, ludzie. (Pomoże ci w tym tabela z pakietu powtórkowego wpiętego do podręcznika). 2. Przeczytaj 2 razy opracowaną w klasie Kartę pracy do filmu Legiony polskie we Włoszech.