Zadanie domowe na 15 kwietnia

Termin wykonania:

Język polski

Ćwiczenie 1, 2 – strona 193. Ćwiczenie 1, 2, 3 – strona 198-199. Przed wykonaniem tych ćwiczeń zapoznaj się ze znaczeniem idiomów książka, czytać na stronie 198.

Geografia

Ćwiczenie 1, 2 – strona 52. Ćwiczenie 2, strona 54 jako extra kredyt dla chętnych.