Zadanie domowe na 14 stycznia

Termin wykonania: 14 stycznia, 2023

Język polski

Wykonaj pisemnie w podręczniku trzy ćwiczenia: strona 216 – ćwiczenie 2, 3; strona 219 – ćwiczenie 3 (tylko życzenia dla wychowawczyni)

Historia

Powtórz wiadomości o powstaniu listopadowym. Skorzystaj z materiału w podręczniku strona 27-29 oraz z Karty pracy uzupełnianej w klasie. Dokończ ćwiczenia z Karty pracy, jeśli zabrakło ci czasu w klasie.

Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć Karty pracy, poproś e-mailem nauczyciela o jej przesłanie. Należy znać: datę wybuchu powsatania listopadowego, z kim i o co walczyli powstańcy, kiedy i jak zakończyło się powstanie, cztery bitwy, nazwiska czterech bohaterów,