Zadanie domowe na 14 października

  1. Podręcznik do literatury: str. 33, ćw. 1c, 1f (obie odpowiedzi do zeszytu); str. 34- 35, ćw. G-2, G-3, G-6. Dodatkowo: proszę odrobić zadanie z poprzedniego tygodnia (tylko trzy osoby miały odrobione zadanie domowe)!!!
  2. Zagadnienie do matury: proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytanie Dlaczego współczesny człowiek powinien znać mitologię i Biblię? (proszę podać kilka przykładów kiedy znajomość tych dwóch dzieł pomogło w zrozumieniu innych tekstów czy powiedzeń).