Zadanie domowe na 14 października 2023 roku

Język polski – Wykonaj pisemnie ćwiczenie 1- strona 119 oraz ćwiczenie 3 – strona 125. – Dla chętnych dodatkowo ćwiczenie 4 – strona 125. – Proszę przypomnieć sobie słowa polskiego hymnu. Każdy uczeń powinien znać na pamięć 3 zwrotki i refren.

Historia – Wykonaj pisemnie ćwiczenie 5 – strona 31 oraz oraz ćwiczenie 6 – strona 32. – Prosze powtórzyć z ostatniej lekcji 6 najważniejszych wydarzeń kampanii wrześniowej 1939 roku (zostały zapisane na kolorowych kartrczkach i wklejone do zeszytów). – Uczniowie powinni opanować znajomość trzech dat: 1 września 1939, 17 września 1939 i 28 września 1939.