Zadanie domowe na 13 stycznia 2024 roku

Język polski

  • ćwiczenie 2 – strona 39
  • ćwiczenie 1, 2 – strona 219
  • ćwiczenie 8b – strona 222 (dla chętnych)
  • osoby nieobecne 6 stycznia powinny przeczytać czytankę Szczęśliwego Nowego Roku – str. 220-221

Historia

  • Przypomnij sobie, jakich wydarzeń dotyczą daty: 1 września 1939, 17 września 1939, 1 sierpnia 1944
  • Przypomnij sobie znaczenie słów: okupacja, gułagi, obozy koncentracyjne, powstanie warszawskie, Katyń, Oświęcim