Zadanie domowe na 13 maja

Termin wykonania: 13 maja, 2023

Język polski

Ćwiczenie 7, 8 – strona 116

Historia

Proszę dokończyć ćwiczenie 8 – strona 101.

Religia

Proszę przynieść na lekcję różaniec.